Değişim Saati” 2. Merkezi Çalıştayı

Ankara, Mayıs 2018

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mali Destek Programı kapsamında Yeşilay Cemiyeti tarafından desteklenen Denetimli Serbestlik Personeli Derneği koordinatörlüğünde yürütülen Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde İyileştirme Süreci Uygulamaları Projesi'nin 2. Merkezi Çalıştayı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Ankara Eğitim Merkezi'nde Gerçekleştirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Manisa AMATEM ve Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi ortaklığında yürütülen proje ile Türkiye genelinde faaliyet göstermekte olan denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülerinin psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını karşılayarak, iyileştirme sürecindeki motivasyonlarını yükseltecek “Değişim Saati” adlı bir müdahale programı geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yapılan 2. Merkezi Çalıştay, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı uzmanları ile Denetimli Serbestlik Personeli Derneği üyelerinden ve Antalya, Yalova, Manisa, Kırıkhan, Mersin ve Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde eğitim ve iyileştirme hizmetlerinde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.