Değerlendirme Toplantısı ve Personel Eğitimleri Yapıldı

Kasım 2018

Bergama Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 2018 yılını değerlendirmek, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek amacıyla kurum müdürü Veysi Gök başkanlığında ve tüm personelin katılımıyla yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kuruma ait tüm çalışmalar değerlendirilerek, kayıt-kabul aşamasından eğitim ve iyileştirme aşamasına ve koruma kurulu çalışmalarına kadar bütün süreç ele alınarak olumlu örnekler takdir edilirken görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı. Toplantının devamında personel eğitimi konusunda öneriler alınarak hizmet içi eğitimler yapılmasına karar verildiğinden, müdürlüğümüze yeni atanan personelin kurumumuza uyumlarının sağlanması, personelin moral ve motivasyonlarının artırılması, yapılan iş ve işlemlerin sağlıklı ve verimli yürütülmesinin sağlanması, karşılaşılan sorunların çözüm yollarının kayıt altına alınarak kurumsal hafıza oluşturulması amacıyla da etkili iletişim ve empati, ekip çalışması ve kurumsal hafıza konularında hizmet içi eğitimlerin yapılmasına karar verildi.

Yıllık değerlendirme toplantısında kararlaştırıldığı üzere müdürlük personeline, Öğretmen Nafiz Civelek tarafından "Etkili İletişim ve Empati" ve "Ekip Çalışması" konularında, Sosyolog Fatma Akar ve Sosyolog Gülşah Şimşek tarafından da "Kurumsal Hafıza " konusunda eğitimler verildi.