Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Denetimli Serbestlik Dersi

Çarşamba, Mart 2018

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik 08.03.2018 tarihinde OMÜ Tıp Fakültesi Blok Uygulama Dersi Uygulama Salonunda “Denetimli Serbestlik Dersi” verilmiştir. 

Programa OMÜ Tıp Fakültesinden 1- 2 ve 3. Sınıflardan Birey, Toplum ve Hekimlik dersini alan 30 öğrenci ile programın koordinatörlüğünü yapan Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem MIDIK, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rifat ŞAHİN ve Denetimli Serbestlik Müdürü Canan SOĞUKPINAR, Sosyal Çalışmacı İlknur KOCA DEĞİM ile İnfaz ve Koruma Memuru Osman KONAŞOĞLU katılmıştır.

Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rifat ŞAHİN tarafından yapılan kısa bir açılış konuşmasının ardından Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan SOĞUKPINAR kısaca denetimli serbestlik sisteminin ne olduğuna dair giriş konuşması yapmış ve daha sonra günümüz denetimli serbestlik uygulamalarından en çok ilgi çeken “Elektronik İzleme” hakkında sunum yapmış; Sosyal Çalışmacı İlknur KOCA DEĞİM ise denetimli serbestlik sisteminin kuruluşu, tarihsel süreci ile günümüz uygulamalarına dair bilgi vererek; Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yürütülen eğitim, iyileştirme ve toplumsal çalışmalara dair sunum yapmıştır.