Kurumlararası İşbirliği Toplantısı

Ordu, Mayıs 2018

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik hizmetlerinin tanıtımı, suçtan zarar görenler, suça sürüklenen çocuklar ve yükümlülere yönelik müdürlükçe yürütülen işlemlemlerde kurumlararası koordinasyonun sağlanması, denetimli serbestlik kapsamında yapılan iş ve işlemlerde verimliliğin artırılması, paydaş kurumlarla yapılan işbirliğinde görev ve sorumlulukların daha açık ve net bir şekilde belirtilmesi açısından Denetimli Serbestlik ve Kurumlararası İşbirliği toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan toplantıya Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Ayaz, Denetimli Serbestlik Savcısı, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetki alanında bulunan il ve ilçelerdeki kurumlardan bir idareci, iki personel, tüm okul müdürleri ve görevli personel ile toplam 448 kişi katılmıştır.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı sayın Mehmet Ayaz, denetimli serbestlik sisteminin amacından ve suç işleyenlerin meslek edindirilmesi ile onların sosyal ve kültürel etkinliklere dahil edilerek topluma kazandırılmasının öneminden bahsetmiştir.

Toplantı, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin'in Denetimli Serbestlik ve Kurumlararası İşbirliği konulu sunumu ile sona ermiştir.