“Maddeye Bağlanma Hayata Bağlan”

Aralık 2018

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün “Maddeye Bağlanma Hayata Bağlan” sloganıyla hazırlamış olduğu Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Salihli’de bulunan lise ve ortaokul düzeyinde görev yapan öğretmenlere ve velilere Psikolog Umut Yıldız tarafından konferanslar düzenlendi.

Gerçekleştirilen konferanslarda, “uyuşturucu madde bağımlılığı, bağımlılığın nasıl anlaşılabileceği, koruyucu faktörler ve risk faktörleri” konularında katılımcı öğretmenlere ve velilere bilgiler aktarıldı. Konferanslarda; bağımlı kişilerin özellikleri, madde kullanan kişiyi fark etme yolları, maddeye başlama nedenleri, öğretmenlerin ve velilerin şüphelendiklerinde neler yapmaları gerektiği, öğrencilerin madde kullanmasını önlemek için neler yapılabileceği üzerinde duruldu. Ayrıca katılımcılara Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırlamış olduğu bağımlılık konulu broşürler de dağıtıldı.