Fidan Dikim Etkinlikleri

Mayıs  2018

Denetimli serbestlik yükümlüleri üzerinde olumlu etkileri olduğu görülen, kamuya ve Ülkemiz doğasına katkı sağlayacak olan ağaç dikimi ve bakımı çalışmalarına ağırlık verilmesi, bu yolla yeni orman alanlarının oluşturulması, var olanların güçlendirilerek genişletilmesi için  çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda;

2018 yılında, orman bölge müdürlükleri ile orman il müdürlükleri işbirliğinde, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının da katılımı ile denetimli serbestlik müdürlükleri personeli ve kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü yerine getiren yükümlüler tarafından, belirlenen alanlarda Mart, Nisan ve Mayıs ayı içerisinde; Kars DSM 400, Kilis DSM 30, Manavgat DSM 100, Sungurlu DSM 750, Manisa DSM 500, Ermenek DSM 50, Mersin DSM 120 adet  fidan dikimi ve bakım çalışması gerçekleştirmiştir.