Ailelere Yönelik Seminer

Şubat 2019

Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, Denetimli Serbestlik Gençlik Programı(DENGE) kapsamında dosyası bulunan suça sürüklenen çocukların ailelerine yönelik Pamukkale Üniversitesi ile ortak seminer düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Ahmet Büber tarafından gerçekleştirilen “Madde Kullanımından Uzaklaşma Sürecinde Ailelerin Çocuklarına Yaklaşımı ve Desteklenmesi” konulu seminere 20 ebeveyn katılım sağladı.

Seminer çalışmalarına ebeveynlerin anne-baba olarak birlikte katılmaları sağlanarak çalışmanın etkililiği artırılmaya çalışıldı. Aileler 1,5 saat süren seminere büyük ilgi gösterdi.